מרחב גמישות פדגוגית

הצעת תכנון, ביה"ס מבואות הנגב 

מרחב גמישות פדגוגית | קמפוס מבואות הנגב :

 

הפרויקט קיבל את שמו מתוך רצון אמתי ליצור מרחב חינוך אשר מגדיר מחדש את מהות המושג כיתה ואופן התנהלות השיעור בה , הצעת התכנון עבור קמפוס מבואות הנגב מציגה מרחב לימוד ניסיוני  אשר יודע להכיל צורות למידה מגוונת תוך שילוב של טכנולוגיות חדשניות ליצירת חווית משתמש (תלמיד – מורה ) אחרת .