סוד הגן הנעלם

הצעת תכנון: בית ספר נחלים, מועצה אזורית מרחבים

לכל הליך של פיתוח ועיצוב סביבה קודם הליך של הגדרת זהות למקום. ע"פ החזון האישי וצרכיו של בית ספר , פרויקט סוד הגן הנעלם מבקש לייצר זהות אקולוגית חדשה עבור בית הספר נחלים , כסביבת חינוך חדשנית המקדמת שיח על אקולוגיה וקיימות. אך בשונה מהתפיסה הפדגוגית המסורתית, בו המורה הוא מעביר הידע.                   התוכנית הפדגוגית ואדריכלות המבנה שזורים זה בזה ליצירת סביבת חינוך חדשנית בה האלמנטים המבניים בסביבה זה משמשים ככלי חינוכי העומדים לרשות המורה לחווית למידה משמעותית.

ובהתאמה מבנה בית הספר ופיתוח אדריכלות הנוף בחצר הפנימית הינו מבנה היודע להשתנות בהתאם לעונות השנה, ניקוז הגגות מנתב את המשקעים ישירות לעגני ניקוז ברחבת ראשיים ומשניים בגבולות החצר הפנימית החצר הפנימית. ובימי החורף בעת מילוי העגנים במים חקר של סביבות אקולוגיות לחות, גידולי אצות ומערכות יחסי גומלין כגון אקוופוניקה.